top of page
Apartmány No. 823 zima

PRAVIDLA

RULES

Zde se dozvíte, jak to u nás probíhá od odeslání Vašeho požadavku po Váš příjezd do Apartmánů No.823.

Here you will find out how it goes with us from sending your reservation to arriving at Apartments No. 823.

1) Odešlete Vaši poptávku

2) Prověříme termín

pokud termín bude volný, schválíme...

pokud termín bude obsazený, pokusíme se najít jiné řešení...

3) Bude vystavena zálohová faktura

fakturujeme 30% z celkové ceny pobytu...

záloha je vratná nejpozději 30 dní před Vaším příjezdem, po tomto datu bude brána jako storno poplatek...

4) Potvrdíme přijetí platby

5) Doplatek proběhne v den příjezdu

doplatky lze provést v hotovosti (CZK, EURA) nebo platební kartou...

1) Send your request 

2) We will check the deadline

if the date is free, we will approve ... 

if the term is occupied, we will try to find another solution... 

3) An advance invoice will be issued

we invoice 30% of the total price of the stay ... 

the deposit is refundable no later than 30 days before your arrival, after this date it will be taken as a cancellation fee... 

4) We will confirm receipt of payment 

5) The surcharge will take place on the day of arrival

surcharges can be made in cash (CZK, EURA) or by credit card ...

6) V den příjezdu Vám zašleme sms s informacemi, kde najdete klíče a pokyny k parkování

sms je odesílána až po úklidu pokoje...

příjezdy jsou možné kdykoliv od 15 hodin...

pokud je pokoj připravený dříve, informujeme Vás o tom také sms...

7) U vchodu je kódovací schránka, kde budou uložené klíče, parkovací karta a informace k příjezdu

kód bude v sms...

parkujeme na parkovišti u příjezdové cesty..

8) Po příjezdu nás kontaktujete, abychom se domluvili na čase, kdy bude možné se sejít a provést doplatek

6) On the day of arrival we will send you an SMS with information where you will find the keys and parking instructions 

sms is sent only after cleaning the room ... 

arrivals are possible at any time from 3 pm ... 

if the room is ready earlier, we will also inform you by sms ... 

7) At the entrance there is a coding box where the keys, parking card and arrival information 

will be stored the code will be in sms ... 

8) Upon arrival, you will contact us to arrange a time when it will be possible to meet and make a surcharge

bottom of page